Képzési szerződés

 

A képzést végző vállalkozás:

FreshWeb Solutions Kft.
Székhelye: 8411- Veszprém, Győri utca 17/1.
Adószáma: 23979848-1-19

Cégjegyzék száma: 19-09-515475

(továbbiakban Szervező)

 

A képzés megnevezése: Profi Otthoni Webdesign Tanfolyam (továbbiakban tanfolyam)
Szükséges előképzettség: felhasználói szintű számítógépes ismeretek

A tanfolyam időtartama: egyénileg változó, kb. 6 hónap

A tanfolyam kezdete: az aktuális tanfolyami kiírás szerint

Szervező biztosítja a képzés lebonyolítását, valamint a képzéshez szükséges oktató anyagok eljuttatását Hallgató részére. Szervező kizárólag a tanfolyami oktató anyag Hallgató részére történő eljuttatásáért vállal felelősséget.

Szükséges rendszerkövetelmények:  Rendszerkövetelmény Windows és Mac (298 letöltés)

 

Szervező jogai és kötelezettségei:

Szervező vállalja, hogy a Profi Otthoni Webdesign Tanfolyam során Hallgatónak eljuttat minden olyan szükséges tananyagot, amely a tematikában felsorolásra került. Ezen információkat 1db, oktató videókat tartalmazó DVD és egy 100 nyomtatott oldalas, exkluzív kapcsos mappa formájában, postai úton juttatja el a jelentkezőhöz, valamint a hallgató számra 6 hónap teljes jogú online hozzáférést is biztosít az eOktatóteremben. Szervező a tanfolyam során folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít Hallgató számára, zártkörű fórumon és előre egyeztetett időpontban 3x30perc Skype vagy telefonos konzultáció keretében. A zártkörű fórum tagság, az eOktatótermi teljes jogú státusz és a 3x30perc Skype vagy telefonos konzultáció lehetősége a tanfolyam indulása utáni 6 hónapban él, utána megszűnik. A tananyag segítségével Hallgató képes lesz sikeres vizsgatétel után weboldalak készítésére. A tanfolyamot eredményesen elvégzők díszoklevelet kapnak.

Szervező semmilyen felelősséget nem vállal Hallgató által a tanfolyam során, a gyakorlati- és további munkákban felhasznált szoftverek, képi- vagy írásos anyagok, grafikák és egyéb elektronikus fájlokra nézve. Szervező fenntartja a jogot a hallgatók tanfolyam alatt produkált munkáinak, hozzászólásainak, saját marketing anyagaiban való közlésére. Hallgató ezt elfogadja és Szervezővel szemben semmilyen követelést nem támaszt.

 

Hallgató jogai és kötelezettségei:

Hallgató vállalja, hogy részt vesz a Profi Otthoni Webdesign Tanfolyamon, a kiírt feladatokat elvégzi. Ha a kiadott feladatokat 6 hónapon belül nem tudja elvégezni, akkor a tanfolyam elvégzéséről díszoklevelet nem kaphat.

Hallgató tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha saját hibájából nem vesz részt a tanfolyamon, Szervezővel szemben a befizetett tandíjra vonatkozóan követelést nem nyújt be. A befizetett tanfolyami díjat Szervező kizárólag abban az esetben fizeti vissza, ha a tanfolyam megrendezése Szervező hibájából meghiúsul.
A Hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagot sem a tanfolyam időtartama alatt, sem azután nem osztja meg másokkal, és azokat semmilyen más módon nem használja fel.

A tanfolyam teljes tartama a szerzői jogokról szóló, 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá esik, melynek értelmében a tanfolyam bármely részének részben vagy egészben történő másolása, továbbértékesítése, digitális vagy hagyományos információhordozókon való közlése csakis Szervező engedélyével lehetséges. Hallgató tudomásul veszi, hogy az említett szerzői jogok megsértése esetén Szervezőnek egymillió Forint kártérítést köteles fizetni.

Hallgató beleegyezését adja és semmilyen követelést nem támaszt azért, hogy a tanfolyam időtartama alatt készített munkáit és a fórumban, vagy emailben írt hozzászólásait Szervező marketing anyagaiban felhasználja, Hallgató nevének feltüntetésével.

 

A tanfolyam:

Hallgatónak rendelkeznie kell azon számítástechnikai szoftverekkel és hardverekkel, amikkel a tanfolyam során dolgozni tud, továbbá internet kapcsolattal is. A tanfolyam során használt szoftverek ingyenesen beszerezhetőek, vagy demo verzióban ingyenesen kipróbálhatók.

A feladatok elvégzése, a vizsgaanyagok leadása konkrétan nincs határidőhöz kötve, de a kezdéstől számított maximum 6 hónapon belül mindennek meg kell történnie.

A sikeres tanfolyam elvégzésének feltétele  a kiadott feladatok elvégzése,valamint a vizsgamunka sikeres elkészítése a tanfolyam kezdő időpontjából számított 6 hónapon belül. A sikeres vizsgamunkát követően Hallgató gyakorlati munkára jelentkezhet Szervezőnél. A gyakorlati munka kizárólag a gyakorlást és a fejlődést szolgálja, azért Hallgató legfeljebb jelképes munkadíjra tehet szert, Szervező egyéni megítélése alapján.

A tanfolyam elvégzése a sikeres vizsgamunka és az elvégzett gyakorlat.

 

Kiegészítés a 2012. július 12- én induló tanfolyamnak:

A táblagép sorsolásán minden hallgató részt vesz, aki a megadott határidőig kifizette a tanfolyam díját. Nem vesznek részt azok, akik bár jelentkeztek, de nem fizették ki a tandíjat, vagy elálltak a tanfolyamon való részvételtől. A tanfolyam létszámának felének megfelelő mennyiségű Funtab SOL 7R22 típusú táblagépet sorsolunk ki, így gyakorlatilag minden második hallgató kap 1db készüléket. Például: ha a tanfolyam 20 fő részvételével indul, akkor 10 db táblagép kerül kisorsolásra, és így tovább… A táblagép modelljének változtatásának jogát fenntartjuk. A nyeremény készpénzre nem váltható és azzal kapcsolatos reklamációnak helye nincs. Az 1 éves születésnapi játék 2012. június 12- től 2012. július 12- ig tart.